ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒဌာန၏ အွန်လိုင်းသင်တန်းနှစ်ခု နှင့်ပတ်သက်၍ ကြေငြာခြင်း

ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒဌာန၏ အွန်လိုင်းသင်တန်းနှစ်ခု နှင့်ပတ်သက်၍ ကြေငြာခြင်း

by Admin User -
Number of replies: 0

ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒဌာနမှ ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားသည့်Online Certificate သင်တန်း နှစ်ခုဖြစ်သော Good Manufacturing Practice (GMP) နှင့် Water and Sanitation for Occupational Purpose(WSOP) သင်တန်းများအား Internet ဆက်သွယ်မှုလိုင်းများ ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ သဖြင့် ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပါကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။

သင်တန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အစီအစဉ်များကို ထပ်မံကြေငြာပါမည်။