ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒဌာန၏ အွန်လိုင်းသင်တန်းနှစ်ခု ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့်ရက်ကြေညာခြင်းနှင့် KBZ Pay ဖြင့် ငွေပေးသွင်းပုံအဆင့်ဆင့်

ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒဌာန၏ အွန်လိုင်းသင်တန်းနှစ်ခု ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့်ရက်ကြေညာခြင်းနှင့် KBZ Pay ဖြင့် ငွေပေးသွင်းပုံအဆင့်ဆင့်

by Admin User -
Number of replies: 0

ဓာတုဗေဒဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သည့် Online Certificate သင်တန်းနှစ်ခုဖြစ်သည့် Good Manufacturing Practice (GMP) နှင့် Water and Sanitation for Occupational Purpose (WSOP) အတွက် သင်တန်းများ အား (၁-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ (၁၀-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ KBZ Pay ဖြင့် ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း