၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ် သိပ္ပံအထူးပြု ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ စာသင်ခန်းများ၊ သိပ္ပံလက်တွေ့ခန်းများနှင့် သင်တန်းပြုလုပ်မည့် နေ့ရက်များနှင့် အချိန်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ် သိပ္ပံအထူးပြု ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ စာသင်ခန်းများ၊ သိပ္ပံလက်တွေ့ခန်းများနှင့် သင်တန်းပြုလုပ်မည့် နေ့ရက်များနှင့် အချိန်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

by Admin User -
Number of replies: 0

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ် သိပ္ပံအထူးပြု ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏  စာသင်ခန်းများ၊ သိပ္ပံလက်တွေ့ခန်းများနှင့် သင်တန်းပြုလုပ်မည့်  နေ့ရက်များနှင့် အချိန်စာရင်း အလိုက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(လှိုင်နယ်မြေ)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်ပါဖော်ပြထားသော pdf File တွင် စာသင်ခန်းများ၊ သိပ္ပံလက်တွေ့ခန်းများနှင့် သင်တန်းပြုလုပ်မည့်  နေ့ရက်များနှင့် အချိန်စာရင်းကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။