၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် ပထဝီဝင် ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် ပထဝီဝင် ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

by Admin User -
Number of replies: 0

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သင်တန်းဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်) ပထဝီဝင် ဝင်ခွင့်ရသူများ (၅၂)ဉီး၏ အမည်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါသည်။