ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် မှ Video သင်ခန်းစာများ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခြင်း

ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် မှ Video သင်ခန်းစာများ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခြင်း

by Admin User -
Number of replies: 0

ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် Website ( www.yude.edu.mm ) မှ Video သင်ခန်းစာများ ထုတ်လွှင့်နေသည့် ဟံသာ၀တီ Data Centre တွင်  ထားရှိသော Video Streaming Server အား Configuration ပြုလုပ်မှု လုပ်ငန်း ပြီးစီး၍ (၁၇.၈.၂၀၂၀) ရက် နေ့မှစ၍  ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။