Announcements

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သင်္ချာ ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 
Picture of Admin User
၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သင်္ချာ ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
by Admin User - Tuesday, 17 December 2019, 7:21 PM
 

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သင်တန်းဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်) သင်္ချာ ဝင်ခွင့်ရသူများ (၅၀)ဉီး၏ အမည်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါသည်။