Announcements

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် မြန်မာစာ ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 
Picture of YUDE Admin
၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် မြန်မာစာ ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
by YUDE Admin - Tuesday, 17 December 2019, 6:53 PM
 

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သင်တန်းဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်) မြန်မာစာ ဝင်ခွင့်ရသူများ (၅၁)ဉီး၏ အမည်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါသည်။

(Edited by Admin User - original submission Tuesday, 17 December 2019, 6:03 PM)

(Edited by Admin User - original submission Tuesday, 17 December 2019, 6:22 PM)