Calendar

| Sunday, 31 January 2021 |
Events underway
Global event

30.1. 2021 ( Saturday) & 31.1. 2021 (Sunday)

Friday, 29 January, 5:00 PM » Monday, 1 February, 9:00 AM


ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၂၅- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်) မှ (၂၉- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၁) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် စီးပွားရေးပညာအထူးပြု

  29- January - 2021 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ဒုတိယနှစ် ရူပဗေဒအထူးပြု

  30- January- 2021 (Saturday) 12:53 PM
 ၃    
တတိယနှစ် စီးပွားစီမံအထူးပြု

  31- January-2021 (Sunday) 01:19 AM
 ၄    
ပထမနှစ် ဓာတုဗေဒအထူးပြု

  31- January-2021 (Sunday) 01:19 PM
 ၅   ပဉ္စမနှစ် ဥပဒေပညာအထူးပြု
 
1 - February - 2021 (Monday) 10:50 AM