Calendar

| Saturday, 16 January 2021 |
Events underway
Global event

16.1. 2021 ( Saturday) & 17.1. 2021 (Sunday)

Friday, 15 January, 5:00 PM » Monday, 18 January, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၁၁- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်) မှ (၁၅- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၁) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် သမိုင်းအထူးပြု

  15- January - 2021 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ဒုတိယနှစ် သင်္ချာအထူးပြု

  16- January- 2021 (Saturday) 02:14 PM
 ၃    
တတိယနှစ် ပထဝီဝင်အထူးပြု

  17- January-2021 (Sunday) 02:17 AM
 ၄    
စတုတ္ထနှစ် သတ္တဗေဒအထူးပြု

  17- January-2021 (Sunday) 05:20 PM
 ၅   ပထမနှစ် သမိုင်းအထူးပြု
 
18 - January - 2021 (Monday) 05:15 AM