Calendar

| Saturday, 9 January 2021 |
Events underway
Global event

9.1. 2021 ( Saturday) & 10.1. 2021 (Sunday)

Friday, 8 January, 5:00 PM » Monday, 11 January, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၅- ရက်- အင်္ဂါနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်) မှ (၈- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၁) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် မြန်မာစာအထူးပြု

  8- January - 2021 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ဒုတိယနှစ် ဓာတုဗေဒအထူးပြု

  9 - January- 2021 (Saturday)12:07 PM
 ၃    
တတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု

  10- January-2021 (Sunday) 02:48 AM
 ၄    
စတုတ္ထနှစ် ရူပဗေဒအထူးပြု

  11- January-2021 (Monday) 01:53 PM