Calendar

| Saturday, 19 December 2020 |
Events underway
Global event

19.12. 2020 ( Saturday) & 20.12. 2020 (Sunday)

Friday, 18 December, 5:00 PM » Monday, 21 December, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၁၄- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်) မှ (၁၈- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် ရုက္ခဗေဒအထူးပြု

  18- December - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ဒုတိယနှစ် အရှေ့တိုင်းပညာအထူးပြု

  19 - December- 2020 (Saturday)12:07 PM
 ၃    
တတိယနှစ် ဥပဒေပညာအထူးပြု

  20- December-2020 (Sunday) 02:48 AM
 ၄    
စတုတ္ထနှစ် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု

  20- December-2020 (Sunday) 01:53 PM
 ၅  
ပထမနှစ် မြန်မာစာအထူးပြု

  20- December-2020 (Sunday) 10:49 PM

 
ပထမနှစ် ရုက္ခဗေဒအထူးပြု

  21- December-2020 (Monday) 03:02 AM