Calendar

| Saturday, 5 December 2020 |
Events underway
Global event

5.12. 2020 ( Saturday) & 6.12. 2020 (Sunday)

Friday, 4 December, 5:00 PM » Monday, 7 December, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၁- ရက်- အင်္ဂါနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်) မှ (၄- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် အရှေ့တိုင်းပညာအထူးပြု

  4- December - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ဒုတိယနှစ် သတ္တဗေဒအထူးပြု

  5 - December- 2020 (Saturday)03:49 PM
 ၃    
တတိယနှစ် စိတ်ပညာအထူးပြု

  6 - December-2020 (Sunday) 02:49 AM
 ၄    
စတုတ္ထနှစ် ရူပဗေဒအထူးပြု

  6- December-2020 (Sunday) 06:36 PM
 ၅  
ပထမနှစ် အရှေ့တိုင်းပညာအထူးပြု

  7- December-2020 (Monday) 05:35 AM