Calendar

| Monday, 20 July 2020 |
Events underway
Global event

18.7. 2020 ( Saturday) & 20.7. 2020 (Monday)

Friday, 17 July, 5:00 PM » Tuesday, 21 July, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၁၃- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်) မှ ( ၁၇- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
စတုတ္ထနှစ် စီးပွားရေးပညာအထူးပြု

  17- July - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ပထမနှစ် ရူပဗေဒအထူးပြု

  18 - July - 2020 (Saturday) 1:51 AM
 ၃    
ဒုတိယနှစ် ပထဝီဝင်အထူးပြု

  18 - July - 2020 (Saturday) 10:36 PM
   
တတိယနှစ် သတ္တဗေဒအထူးပြု

  19 - July - 2020 (Sunday) 2:06 PM
   
စတုတ္ထနှစ် အရှေ့တိုင်းပညာအထူးပြု

  19- July - 2020 (Sunday) 11:14 PM
   
စတုတ္ထနှစ် စီးပွားရေးပညာအထူးပြု

  20 - July - 2020 (Monday) 5:30 PM
 
ပထမနှစ် ရူပဗေဒအထူးပြု

  21 - July - 2020 (Tuesday) 2:21 AM
 

ဒုတိယနှစ် ပထဝီဝင်အထူးပြု

  21 - July - 2020 (Tuesday) 11:06 PM