Calendar

| Saturday, 11 July 2020 |
Events underway
Global event

11.7. 2020 ( Saturday) & 12.7. 2020 (Sunday)

Friday, 10 July, 5:00 PM » Monday, 13 July, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၆- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်) မှ (၁၀- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
တတိယနှစ် ဒဿနိကဗေဒအထူးပြု

  10- July - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
စတုတ္ထနှစ် စိတ်ပညာအထူးပြု

  11 - July - 2020 (Saturday) 02:08 AM
 ၃    
ပထမနှစ် ဓာတုဗေဒအထူးပြု

  11 - July - 2020 (Saturday) 12:39 PM
 ၄    
ဒုတိယနှစ် မြန်မာစာအထူးပြု

  12 - July - 2020 (Sunday) 10:10 AM
 ၅    
တတိယနှစ် သင်္ချာအထူးပြု

  12- July - 2020 (Sunday) 12:13 AM
 ၆    
တတိယနှစ် ဒဿနိကဗေဒအထူးပြု

  13- July - 2020 (Monday) 09:33 AM