Calendar

| Sunday, 14 June 2020 |
Events underway
Global event

13.6. 2020 ( Saturday) & 14.6. 2020 (Sunday)

Friday, 12 June, 5:00 PM » Monday, 15 June, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၈- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်) မှ (၁၂ ရက် - သောကြာနေ့၊ ဇွန်လ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁   
ပထမနှစ် ဒဿနိကဗေဒအထူးပြု

  12- June - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂    
ဒုတိယနှစ် ဓာတုဗေဒအထူးပြု

  13-
 ၃    
တတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု

   
 ၄    
ပထမနှစ် ရုက္ခဗေဒအထူးပြု

 
 ၅  
စတုတ္ထနှစ် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု