Calendar

| Saturday, 14 March 2020 |
Events underway
Global event

14.3. 2020 ( Saturday) & 15.3. 2020 (Sunday)

Friday, 13 March, 5:00 PM » Tuesday, 17 March, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၁၀- ရက်- အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်) မှ (၁၃- ရက် - သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ဒုတိယနှစ် ရူပဗေဒအထူးပြု

  13- March - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
တတိယနှစ် မြန်မာစာအထူးပြု

  14-March - 2020 (Saturday) 5:26 AM
 ၃    
စတုတ္ထနှစ် ဓာတုဗေဒအထူးပြု

  14- March - 2020 (Saturday) 04:12 PM
 ၄    
ပထမနှစ် စီးပွားရေးအထူးပြု

   15 - March - 2020 (Sunday) 12:31 PM
 ၅    
ဒုတိယနှစ် ရူပဗေဒအထူးပြု

    15- March - 2020 (Sunday) 10:24 PM