Calendar

| Sunday, 8 March 2020 |
Events underway
Global event

7.3. 2020 ( Saturday) & 9.3. 2020 (Monday)

Friday, 6 March, 5:00 PM » Tuesday, 10 March, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၃- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်) မှ ( ၆- ရက် - သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ဒုတိယနှစ် မြန်မာစာအထူးပြု

  6- March - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
တတိယနှစ် ဓာတုဗေဒအထူးပြု

  7-March - 2020 (Saturday) 7:03 AM
 ၃    
ပထမနှစ် စိတ်ပညာအထူးပြု

  7 - March - 2020 (Saturday) 07:03 PM
 ၄    
စတုတ္ထနှစ် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု

   8 - March - 2020 (Sunday) 10:01 PM
 ၅    
ဒုတိယနှစ် မြန်မာစာအထူးပြု

    9- March - 2020 (Monday) 04:57 PM
 ၆    
တတိယနှစ် ဓာတုဗေဒအထူးပြု

   9 - March - 2020 (Monday) 09:00 PM