Calendar

| Sunday, 23 February 2020 |
Events underway
Global event

22.2. 2020 ( Saturday) & 23.2. 2020 (Sunday)

Friday, 21 February, 5:00 PM » Monday, 24 February, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၁၇- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်) မှ ( ၂၁- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် မြန်မာစာအထူးပြု

  21- February - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ပထမနှစ် ဓာတုဗေဒအထူးပြု

  22-February - 2020 (Saturday) 09:13 PM
 ၃    
ပထမနှစ် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု

  23 - February - 2020 (Sunday) 06:44 PM