Calendar

| Sunday, 16 February 2020 |
Events underway
Global event

15.2. 2020 ( Saturday) & 16.2. 2020 (Sunday)

Friday, 14 February, 5:00 PM » Monday, 17 February, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၁၀- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်) မှ ( ၁၄- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် စီးပွားရေးအထူးပြု

  14- February - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ပထမနှစ် စိတ်ပညာအထူးပြု

  15-February - 2020 (Saturday) 12:53 PM
 ၃    
ပထမနှစ် စီးပွားစီမံအထူးပြု

  16 - February - 2020 (Sunday) 03:51 PM