Calendar

| Sunday, 9 February 2020 |
Events underway
Global event

8.2. 2020 ( Saturday) & 9.2. 2020 (Sunday)

Friday, 7 February, 5:00 PM » Monday, 10 February, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၃- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်) မှ ( ၇- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် သမိုင်းအထူးပြု

  7- February - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ပထမနှစ် သတ္တဗေဒအထူးပြု

  8-February - 2020 (Saturday) 02:14 PM
 ၃    
ပထမနှစ် ဒဿနိကဗေဒအထူးပြု

  9- February - 2020 (Sunday) 11:07 AM

   
ပထမနှစ် ရုက္ခဗေဒအထူးပြု

  10- February - 2020 (Monday) 07:30 AM