Calendar

| Sunday, 2 February 2020 |
Events underway
Global event

1.2. 2020 ( Saturday) & 2.2. 2020 (Sunday)

Friday, 31 January, 5:00 PM » Monday, 3 February, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၂၇- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်) မှ ( ၃၁- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် ဓာတုဗေဒအထူးပြု

  31- January - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ပထမနှစ် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု

  1-February - 2020 (Saturday) 02:31 PM
 ၃    
ပထမနှစ် ရူပဗေဒအထူးပြု

  2- February - 2020 (Sunday) 10:32 AM

   
ပထမနှစ် ပထဝီဝင်အထူးပြု

  3- February - 2020 (Monday) 07:17 AM