Calendar

| Saturday, 25 January 2020 |
Events underway
Global event

25.1. 2020 ( Saturday) & 26.1. 2020 (Sunday)

Friday, 24 January, 5:00 PM » Monday, 27 January, 9:00 AM



ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၂၀- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်) မှ ( ၂၄- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် စီးပွားရေးအထူးပြု

  24- January - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ပထမနှစ် အရှေ့တိုင်းပညာအထူးပြု

  25- January - 2020 (Saturday) 12:53 PM
 ၃    
ပထမနှစ် စီးပွားစီမံအထူးပြု

  26- January - 2020 (Sunday) 11:36 AM

   
ပထမနှစ် ဉပဒေပညာအထူးပြု

  27- January - 2020 (Monday) 07:29 AM