Calendar

| Saturday, 18 January 2020 |
Events underway
Global event

18.1. 2020 ( Saturday) & 19.1. 2020 (Sunday)

Friday, 17 January, 5:00 PM » Monday, 20 January, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၁၃- ရက်- တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်) မှ ( ၁၇- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် သမိုင်းအထူးပြု

  17- January - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ပထမနှစ် သတ္တဗေဒအထူးပြု

  18- January - 2020 (Saturday) 14:14 PM
 ၃    
ပထမနှစ် ဒဿနိကဗေဒအထူးပြု

  19- January - 2020 (Sunday) 11:07 AM

   
ပထမနှစ် ရုက္ခဗေဒအထူးပြု

  20- January - 2020 (Monday) 07:30 AM