Calendar

| Sunday, 12 January 2020 |
Events underway
Global event

11.1. 2020 ( Saturday) & 12.1. 2020 (Sunday)

Friday, 10 January, 5:00 PM » Monday, 13 January, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၇- ရက်- အင်္ဂါနေ့ ၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်) မှ ( ၁၀- ရက် - သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု

  10- January - 2020 (Friday) 05:00 PM
 ၂   
ပထမနှစ် ရူပဗေဒအထူးပြု

  11- January - 2020 (Saturday) 13:01 PM
 ၃    
ပထမနှစ် ပထဝီဝင်အထူးပြု

  12- January - 2020 (Sunday) 09:46 AM

   
ပထမနှစ် သင်္ချာအထူးပြု

  13- January - 2020 (Monday) 07:47 AM