Calendar

| Saturday, 30 November 2019 |
Events underway
Global event

30.11. 2019 ( Saturday) & 1.12. 2019 (Sunday)

Friday, 29 November, 5:00 PM » Monday, 2 December, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၂၅- ရက်- တနင်္လာနေ့ ၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်) မှ ( ၂၉- ရက် - သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၉) ထိ

စဉ်   
          
                                        
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ဒုတိယနှစ် စီးပွားစီမံအထူးပြု

  29- November- 2019 (Friday) 05:00 PM
 ၂    
တတိယနှစ် မြန်မာစာအထူးပြု

  30- November - 2019 (Saturday) 02:42 AM
 ၃   
စတုတ္ထနှစ် စီးပွားရေးပညာအထူးပြု

  30- November - 2019 (Saturday) 11:49 AM
 ၄    
ပထမနှစ် သမိုင်းအထူးပြု

  30- November - 2019 (Saturday) 08:40 PM

 
 
ဒုတိယနှစ် ဒဿနိကဗေဒအထူးပြု

  1- November - 2019 (Sunday) 02:11 PM

   
ဒုတိယနှစ် စီးပွားစီမံအထူးပြု

   
1- November - 2019 (Monday) 03:31 AM