Calendar

| Monday, 28 October 2019 |
Events underway
Global event

26.10. 2019 ( Saturday) & 28.10. 2019 (Monday)

Friday, 25 October, 5:00 PM » Tuesday, 29 October, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၂၁- ရက်- တနင်္လာနေ့ ၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်) မှ ( ၂၅- ရက် - သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၉) ထိ

စဉ်   
          
                                   
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ပထမနှစ် ဒဿနိကဗေဒအထူးပြု

  25- October - 2019 (Friday) 05:00 PM
 ၂    
ဒုတိယနှစ် စိတ်ပညာအထူးပြု

  26- October - 2019 (Saturday) 10:58 AM
 ၃   
တတိယနှစ် အရှေ့တိုင်းပညာအထူးပြု

  27- October - 2019 (Sunday) 02:33 AM
 ၄    
ပထမနှစ် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု

  27- October - 2019 (Sunday) 06:21 PM

   
စတုတ္ထနှစ် ဥပဒေပညာအထူးပြု

  28- October - 2019 (Monday) 02:13 PM
 
ပထမနှစ် ဒဿနိကဗေဒအထူးပြု

  28- October - 2019 (Monday) 10:37 PM