Calendar

| Sunday, 20 October 2019 |
Events underway
Global event

19.10. 2019 ( Saturday) & 20.10. 2019 (Sunday)

Friday, 18 October, 5:00 PM » Monday, 21 October, 9:00 AMပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည့်သင်ခန်းစာများ ( ၁၆- ရက်- ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်) မှ ( ၁၈- ရက် - သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၉) ထိ

စဉ်   
          
                                   
 
ထုတ်လွှင့်မည့်ဘာသာရပ်

            
ထုတ်လွှင့်မည့်အချိန်                                             
 ၁    
ဒုတိယနှစ် ပထဝီဝင်အထူးပြု

  18- October - 2019 (Friday) 05:00 PM
 ၂    
တတိယနှစ် သမိုင်းအထူးပြု

  19- October - 2019 (Saturday) 05:03 AM
 ၃   
စတုတ္ထနှစ် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု

  19- October - 2019 (Saturday) 06:24 PM
 ၄    
ဒုတိယနှစ် ပထဝီဝင်အထူးပြု

  20- October - 2019 (Sunday) 03:30 AM

 
 
တတိယနှစ် သမိုင်းအထူးပြု

  20- October - 2019 (Sunday) 03:33 PM
 


  စတုတ္ထနှစ် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု
  21- October - 2019 (Monday) 04:54 AM